En Esperanto Traducciones traduïm o revisem des de o als següents idiomes:

- Espanyol     - Anglès
- Portuguès     - Italià
- Alemany     - Rus
- Francès     - Català  

 

El nostre equip de traductors posseeix una àmplia experiència en tot tipus de textos:

  • Articles per a revistes especialitzades (Psicologia, Educació…)
  • Tesis doctorals
  • Menús d’hostaleria
  • Textos literaris (poesia i prosa)
  • Fullets turístics
  • Pàgines web
  • Publicitat
  • Manuals d’instruccions
  • Transcripcions d’àudio i vídeo
  • … etc

En Esperanto Traduccions també oferim un servei d’interpretació o acompanyament. Per a més informació, feu clic a Intèrprets.