Traducció:                                  0,08€/paraula (pàgina estàndard* = 24€)
Traducció urgent**:                     0,10€/paraula (pàgina estàndard = 30€)
Correcció:                                  0,04€/paraula (pàgina estàndard = 12€)
Correció urgent**:                       0,05€/paraula (pàgina estàndard = 15€)

*Una pàgina estàndard sol constar d’unes 300 paraules.
**El criteri d’urgència es basarà en la durada i la data límit de lliurament de l’encàrrec.

Aquests preus poden variar lleugerament segons el nivel tècnic del contingut i el volum de l’encàrrec.