Esperanto Traducciones contem amb un servei d’interpretació (traducció oral) en l’idioma anglès (anglès-espanyol, espanyol-anglès). Per a saber què és el que busca exactament, li oferim la següent guia breu dels tipus d’interpretació que existeixen: 

Intèrprets d’Enllaç o Acompanyament 
No requereix equip tècnic. L’intèrpret acompanya als clients durant una conversa, en la qual els interlocutors fan una pausa després de cada frase perquè l’intèrpret pugui traduir. 

Intèrprets de Murmuri (Chuchotage)
No requereix equip tècnic. L’intèrpret tradueix simultàniament la ponència a cau d’orella del client. Aquest tipus d’interpretació s’utilitza normalment quan els oients són una minoria respecte a la seva llengua. 

Intèrprets Consecutius 
No requereix equip tècnic. L’intèrpret espera que el ponent o orador faci una pausa, pren notes i tradueix. 

Intèrprets Simultanis
Requereix equip tècnic especialitzat (cabina insonoritzada, micròfon, auriculars, etc.). L’intèrpret tradueix simultàniament, és a dir , mentre està encara rebent el missatge original del ponent. La interpretació simultània s’utilitza freqüentment en conferències, televisió, ràdio o grans esdeveniments, per a transmetre un missatge a un públic molt ampli. 

Intèrprets Telefònic o Online
Requereix equip tècnic, ja que la interpretació es realitza via telefònica o bé en una sala privada de xat (Skype, Messenger, etc.). 

Intèrprets Jurats 
La interpretació jurada només la poden fer els intèrprets jurats acreditats pel Ministeri d’Afers Exteriors d’Espanya, i són els responsables de la interpretació en judicis. Esperanto Traducciones no ofereix aquest servei. 

Demani pressupost d’interpretació de forma gratuïta i sense cap compromís. Per a això escrigui’ns un e-mail a info@esperantotraducciones.com especificant el tipus d’interpretació que necessita, la data, el lloc, el contingut i la durada de la interpretació, així com el nombre d’intèrprets que necessita i qualsevol altra dada que consideri rellevant.